Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

ARL-500 Styrsystem

Kompletta Lösningar från Wittur

Styrsystem

Styrsystem ARL-500

 • Hanterar lin- och hydraul hissar upp till 48 plan
 • Svensk textmeny
 • Manualer på svenska
 • Färdigkontakterade anslutningar
 • Inverter för asynkron- alt. synkron maskin (växel- alt växellös maskin)
 • Positionering via magneter alt. pulsgivare (open alt. closed loop)
 • Gruppstyrning 2 – 8 hissar
 • Upp-/Ner- och fullkollektiv
 • Selektiv dörröppning
 • Låg grop/topp
 • Dubbla CAN-Bus
 • Inbyggd fasvakt
 • Kortslutningsskyddande utgångar
 • Fritt konfigurerbara in/utgångar
 • Lysdiododsindikering på säkerhetskretsen ingångar
 • Backup av styrsystem - och inverterparametrar via PC
 • Grundpaket:

  • Styrsystem ARL-500
  • Korgtaklåda
  • Inspektions och revisionskörningspanel
  • Korgpanel (COP)
  • TFT Färgskärm 5,7" med inbyggd talsyntes
  • Tryckknappstablåer och våningsvisare (LOP/LIP)
  • Färdigkontakterat CAN-BUS kablage till LOP och COP
  • Kopplingslåda grop inkl. färdigkontakterad kabel
  • Färdigkontakterad korgkabel
  • Färdigkontakterat kablage till dörrförreglingskrets
  • Montage tillbehör:

  • Gränslägesbrytare med banor
  • Kundanpassat monteringsmaterial
  • Tillval:

  • Handterminal HS 500
  • Fjärrövervakning via Internet/LAN
  • Nödtelefon
  • Nödkörningsutrustning
  • Skärmad motorkabel
  • Motorpulsgivare inkl. fästen
 TitleCategoryModified DateSize 
Isolationstest ARL-500 hisstyrsystemManual9/7/2012307.30 KBDownload
Korgdisplay LiftMediaManual4/16/20131.16 MBDownload
Styrsystem produktbladProduktblad4/13/20123.02 MBDownload
Frekvensomriktare ADriveManual4/16/20131.99 MBDownload
ARL-500 Installationsmanual ENGInstallationsmanual4/23/20121.18 MBDownload
ARL-500 Installationsmanual SEInstallationsmanual4/23/20121.28 MBDownload
ARL-500 programmeringsmanual ENGProgrammeringsmanual4/23/20121.54 MBDownload
Asset 1