Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

SCHLIREN

Modernisering

 

 

Teleskop/Central

 • Beslag R2 används både för central och teleskop
 • Befintligt lod används
 • Befintlig Nödöppning (Interface in Panel 2.6)
 • Korgsida

 • Alla typer av Nordic kan användas(Standard tel100 ,central 50)
 • Rekommendation, minimum R2/MIDI då schaktdörrblad är tunga
 • Befintliga korgdörrblad går bra att användas till R2
 • Viktigt att kolla om det är Plåt eller Träkorg
 • Använd måttskiss för KORG

 • Korgsida Befintliga schaktdörrar behålles:

 • Endast R2 MIDI/SUPRA (medbringare standard+schimsning)
 • Befintliga korgdörrblad går bra att användas till R2
 • Viktigt att kolla om det är plåt eller Träkorg
 • Viktigt att kolla att Schaktrullarnas placering endast de som är placerade som bild går att modernisera
 • (Ej rulla långt nere på dörrblad)
 • Använd måttskiss för KORG
 • Karmutförande

 • Viktigt mått är från Schakt tröskel till betong vägg
 • Teleskop: Mått Min 125-170(Narrow fixing) Max 200 mm Wide fixing
 • Central: Min 70-124 (Narrow fixing) Max 155 (Wide fixing)
 • Använd måttskiss för KARM
 • Frontutförande

 • Viktigt mått är från Öppning till båda sidoväggarna
 • Använd måttskiss för FRONT
 • Asset 1